Kategorie produktů   

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a montáží řídících systémů pro čerpací jímky a řízení chodu čerpadel. Naše výrobky jsou certifikovány CE. Sestavujeme čerpací jímky z nejkvalitnějších komponentů. V oboru máme 25 let zkušeností a přes 30.000 realizací. Proto neexperimentujeme,  ale dodáváme nejvyšší kvalitu pro bezproblémovou dlouholetou funkčnost.  

montážní postup

Montážní postup

 

 Bezpečnostní pokyny.
1.       Před usazením nádrž zkontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození.
2.       U nádrží používaných na dešťovou vodu, musíme umístit informační ceduli – užitková voda.
3.       Při čištění nádrže (vstupu do nádrže) musí být přítomna další osoba.
4.       Místo, kde je nádrž uložena, musí být zabezpečeno proti najetí vozidla.
 
 
Usazení nádrže do výkopu: 
 
             Nádrže z PE se instalují do míst, které dobře propouští vodu. Pokud půda nepropouští vodu, musí být tato voda odváděna drenáží nebo kalovým čerpadlem.
             Nádrže se instalují do spodní vody s maximální výškou 1/3 výšky nádrže. Nutná drenáž při výskytu spodní vody.
 
1.      Vykopeme jámu z každé strany o 40 – 50 cm větší, než je rozměr nádrže.
2.      Dno jámy musí být ploché a vodorovné. Na dně jámy nesmí být žádné ostré předměty ( kameny, atd.) Vytvoříme pískový podsyp zhruba tak 30 cm vysoký. 
3.      Na pískové lože usadíme nádrž do vodorovné polohy.
4.      Nádrž obsypáváme štěrkopískem frakce 1/4 s kulatým zrnem, kulatým štěrkem se zrnitostí 2/8 nebo 4/16. Na zásyp nesmí být použita vykopaná zemina. Materiál na obsyp musí být vysoce odolný proti srážení, dobře zahuštěný a mrazuvzdorný. K zásypu nesmíme použít jílovitou půdu. Současně nesmí obsahovat ostré kameny a předměty.
5.      Nádrž postupně zasypáváme a hutníme ručními pěchovadly, postupně plníme vodou. K pěchování nepoužíváme techniku!! Výška vody v nádrži musí být stejně vysoko jako výška obsypu. 
6.      Po vyplnění a zahuštění nádrže zhruba do poloviny připojíme přívodní potrubí a odtokové potrubí se sklonem min. 1% a opět zasypáváme a hutníme až po povrch nádrže.
7.      Nakonec přiložíme víko a upevníme tak, aby bylo zajištěno před neoprávněným otevíráním ze strany třetích osob. 
 
 
 
Stěny nádrže jsou vodotěsné. Jakékoliv úbytky vody jsou nepřípustné. Materiál je 100% recyklovatelný. Zemní práce musí provádět osoby s odbornými znalostmi! Úhly sklonu třeba provést v souladu s pokyny, při zachování předpisů BOZP!
 
 
 
Jakékoliv nestandardní usazení nádrže zanikají všechna práva záruky!!!
Nádrže jsou samonosné, nemusí se obetonovávat!

 
 
pod obsahem
00
 
 
© ESHOP ELEDO s.r.o.